Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, triết lý kinh doanh

Tầm nhìn

Bằng khát khao cùng niềm đam mê bằng cả trái tim, Ba Nhất phấn đấu trở thành tập đoàn kinh tế hàng đầu trong trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm làm từ tinh bột gạo, bột mì, và tinh bột dong riềng

Đóng góp vào sự phát triển và gia tăng giá trị bền vững của nền nông nghiệp Việt Nam, tạo ra những chuẩn mực mới cao hơn về chất lượng cho sức khỏe người tiêu dùng

 

Sứ mệnh

Sức khỏe của bạn là hạnh phúc của chúng tôi

 

Giá trị cốt lõi

Năng động – Sáng tạo – Phục vụ – Tận tâm

 

Triết lý kinh doanh

Chất lượng sản phẩm là nòng cốt

Tối đa hóa lợi ích người tiêu dùng

Nâng cao chất lượng cuộc sống nhân viên

Đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng

Facebook